İrfan və əxlaq

əxlaq

İslam

İslam təhsili

Ziyaos-salehin site

Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

Mənəvi şeirlər

Mənəvi Dərslik

kliplər

Şəkillər

Kitabxana

Şiələr

İslam dini

Dini hökmlər

Fiqh və şəri hökmlər

Mənəviyyat

əxlaq

İslam

İslam təhsili

Ziyaos-salehin site

Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

Mənəvi şeirlər

Mənəvi Dərslik

kliplər

Şəkillər

Kitabxana

əxlaq

İslam

İslam təhsili

Ziyaos-salehin site

Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

Mənəvi şeirlər

Mənəvi Dərslik

kliplər

Şəkillər

Kitabxana

əxlaq
İslam
İslam təhsili
Ziyaos-salehin site
Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
Mənəvi şeirlər
Mənəvi Dərslik
kliplər
Şəkillər
Kitabxana
əxlaq
İslam
İslam təhsili
Ziyaos-salehin site
Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
Mənəvi şeirlər
Mənəvi Dərslik
kliplər
Şəkillər
Kitabxana
  • Dinsiz mömin kimdir? Əziz Peyğəmbərimizdən (s) nəql olunmuş bir rəvayətdə belə buyurulur: إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي لاَ دِينَ لَهُ. فَقِيلَ: وَمَا الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ دِينَ لَه؟ قَالَ:...
  • Namaza etinasızlıq  Namazını puç edən şəxs qiyamətdə Qarun və Hamanın yanında olacaq Namaza qiymət vermək Allaha iman nişanəsidir. Namaza etinasızlıq isə mənəviyyata məhəbbətin zəif olması dəlilidir. Həzrət Əli (ə) buyurur:...
  • İbadət nədir İnsanın, onu yoxluqdan varlığa çıxaran və varlıq neməti ilə sonsuz yaradılış nemətləri süfrəsinə qonaq edən Allahın hüzurunda tutacağı mövqe, seçəcəyi istiqamət və düşəcəyi hal vardır. İnsan...
  • Üç əhvalat Birinci əhvalat Bu əhvalatı Hacı Ağa Müctəhidinin dostlarından biri cənab Məhəmməd Safiyə danışıb. Bir çox ariflər, övliyalar Qumda Cəmkaran məscidi yaxınlığında Kuhi-Xızır deyilən yerdə ibadətə...
  • Baxın görün, savabı harada itirirsiniz? Xəstəyə aparılan hədiyyə qarşılığında behişt müjdəsi Sağlamlıq və xəstəlik insanların imtahan edildikləri iki mühüm xüsusiyyətdir. İnsanların hər yaşda mübtəla...
  • Bərəkətli pul İmam Əli ibn Əbu Talibə (ə) Peyğəmbər (s) tərəfindən tapşırıldı ki, bazara getsin və Peyğəmbər (s) üçün bir köynək alsın. O həzrət getdi və 12 dirhəmə bir köynək alıb gətirdi. Peyğəmbər (s) soruşdu...
  • Qәlbin qаrаlmаsı İnsаn günаhа yоl vеrdikdә оnun qәlbindә qаrа bir nöqtә pеydа оlur Qәlb insаn vücudunun әn müqәddәs vә әn аli üzvüdür. Qәlbin qаrаlmаsı ilә insаnın hәyаtı, düşüncә vә әmәllәri dә z...
  • Musаnın (ә) аğlаmаsı Yаltаqlıq vә pахıllıq mömindәn uzаqdır Аllаh-Taala Musаyа (ә) buyurdu: İndiyә qәdәr хаlis bir әmәl еtmisәn? Dеdi: Bәli, nаmаz qılmışаm, оruc tutmuşаm vә zikr еtmişәm. Аllаh-tәаlа buyurdu: Nаmаzın Sirаt k...
  • Müstəhəb dualar Bu duaların hər vaxt oxunması müstəhəbdir (çox-çox bəyənilmişdir). 1- Müşküllərin həll olunması üçün bu duanı oxumaq çox yaxşıdır: ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻜَﺮْﺏِ...
  • Tasua gününün əməlləri Ziyaos-salehin Tasua gününün (Tasua günü, Aşuranın axşamıdır. Yəni Aşura axşamının) əməllərini təqdim edir:  1. Namazlar * Gecənin sonunda 4 rükət...

Səhifələr