Proqram | Məfatihul-Cinan Azəricə

June 03, 2020 02:11 AM
Məfatihul Cinan (Azəicə) - Şeyx abbas qumi

Məfatihul-Cinan Azəricə

Bismillahir rəhmanir rəhim

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Və Rəbbiniz buyurur: “Siz dua edin, diləyin biz də dualarınızı qəbul edək. (Ğafir. 60)

Bütün varlığın əvvəli olan Allaha həmd-səna olsun! Ondan əvvəl heç bir varlıq olmayıb və O, varlığın əvvəli və sonudur. O, gözlərə görünməyən və insan təfəkkürü ilə vəsf olunmayan Allahdır. Allah-taala qüdrəti ilə məxluqatı xəlq etdi və onları Öz iradəsinə əsasən yaratdı. Sonra bütün yaranışı Öz iradəsi yoluna hidayət etdi və Öz eşq və məhəbbətinin seyrgahına doğru yönəltdi.

Varlıq aləmindəki mövcudlar Allahın onlar üçün təyin etdiyi məhduddan çıxmağa qadir deyillər. Onların hər biri üçün Allahın lütfündən qaynaqlanan ruzi vardır. Allah-taala hər kəsə firavan ruzi verərsə, heç kəs onu azalda bilməz; hər kəsə az ruzi qismət edərsə, heç kəs onu çoxalda bilməz. Allah-taala hər bir mövcud həyatını müəyyən zamanda təyin etmiş və onun üçün son an qərar vermişdir; ömrün ötüb keçən günləri ilə həmin son ana sarı irəliləyir və ömrün illəri ilə ona yaxınlaşır. Elə ki, ömrünün son anına yetişdi və həyat kasası dolub daşdı, Allah onun canını alır. Sonra insanı son məqsədə sarı, yəni çoxlu savaba, ya dərdli əzaba doğru yola salır, təki Allahın ədalət məhkəməsi ilə pis əməl sahibləri cəzalansın və yaxşı əməl sahibləri mükafatlansınlar.

Onun adları pak və nemətdən arasıkəsilməzdir. Heç kəs Ondan etdiyi işə görə sual-cavab etməz. Amma hamı onun məhkəməsindən keçməlidir.

Bütün işlərin açarı əlində olan böyük Allah sitayişə layiqdir. Ona təvəkkül etməklə hər bir çətinlik aradan gedir.

Doğrudan da dua böyük bir fəzilətə malikdir. Dua möminin silahıdır və insanı bəlalardan qoruyur. Dua insan hacətlərinin qəbuluna, arzu-istəklərin həyata keçməsinə səbəb olur. Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur: “Qələbə və xoşbəxtliyin açarı duadır. Ən yaxşı dua pak və təqvalı qəlbdən gələn duadır.”

İmam Cəfəri Sadiq (ə) buyurub: “Dua, “sabit taleyi” möhkəmləşəndən sonra belə dəyişdirir. Belə isə çox dua edin! Dua hər bir rəhmətin açarı və hər bir hacətin rəva olmasına səbəbdir. Allahın yanında olana yalnız dua ilə çatmaq mümkündür. Bəli, əgər qapını çox döysən, tez üzünə açılar.”

Həmçinin İmam Sadiq (ə) buyurub: “Bəndə dua edərkən Allah-taala onun nə istədiyini yaxşı bilir. Amma O istəyir ki, hacətlər Ona təqdim olunsun. Buna görə də dua edərkən hacətini, istəyini dilə gətir və ondan ad apar. Allah-taala bəndəsinin Ondan öz hacətini diləməsini hər şeydən çox istəyir.”

İmam Sadiq (ə) yenə də buyurur: “Dua edin! Çünki dua hər bir dərdin dərmanıdır. Dua edəndə belə fikirləş ki, hacətin qapının dalındadır.”
Əziz oxucular, mömin bacı və qardaşlar! 

Əlinizdə olan bu kitabın adı “Məfatihul-cinan”, yəni cənnətlərin açarlarıdır. Geniş dua və ziyarətnamələr toplusuna malik bir kitabdır.

Kitab - giriş, üç bölmə və bir sonluqdan ibarətdir:

Giriş – burada dua və namazlarda daha çox istifadə olunan ayə və surələr, məhz dua edən bəndələrin və zəvvarların rahatlığını nəzərə alıb gətirilmişdir.

Birinci bölmə: gündəlik namazların təqibatı, həftənin günlərinin duaları, cümə günü və gecəsinin əməlləri, imamların və məşhur səhabələrin namazları, tanınmış və çox istifadə olunan dualar, məs: Kumeyl, Təvəssül, Səbah, Simat, Mücir, Cövşən Kəbir və s. Məsumların hirzləri və məşhur “Xəmsə əşərə” münacatından ibarətdir.

İkinci bölmə: ayların, xüsusilə Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarının dua və əməlləri, onların fəzilətləri, Novruz bayramının və rum aylarının əməllərindən ibarətdir.

Üçüncü bölmə: səfərə çıxamağın ədəb və qaydaları, Rəsuli Əkrəmin və başqa məsumların ziyarətnamələrindən ibarətdir. 

Sonluq: İlahi peyğəmbərlərin, imamzadələrin və mömin bəndələrin ziyarətnamələrində ibarətdir.

Bundan sonra kitaba iki dəfə əlavələr olunmuşdur. Hər bir əlavə özü müxtəlif mövzulu fəsillərdən təşkil olunmuşdur.

Axırda isə müəllifin “Əl baqiyatus salihat” adlı kitabı ilə son verilmişdir. Bu kitab da 
Bu kitabdan faydalanmış bütün mömin bəndələrdən, onun hazırlanmasinda əməyi olmuş insanları dua etmələrini rica edirəm.

Ali saedi

AttachmentSize
Binary Data Məfatihul-Cinan Azəricə4.98 MB
Paylaş:
TEQLƏR :

  Şərh yazın

  Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  Fill in the blank.

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  Şiələr

  İslam dini

  Dini hökmlər

  Fiqh və şəri hökmlər

  Mənəviyyat

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana
  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana