Övsafül-Əşraf - Xacə Nəsirəddin Tusi

June 17, 2020 09:32 PM
Övsafül-Əşraf - Xacə Nəsirəddin Tusi

Övsafül-Əşraf - Xacə Nəsirəddin Tusi

ŞƏRAFƏTLİ İNSANLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XACƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ
Tərcümə, çıxarışlar, qeyd və şərhlər Füzuli Şəfiyevindir

Kitabın adı:..............................Övsafül-Əşraf

Müəllif:.........................Xacə Nəsirəddin Tusi
Tərcümə edən:..........................Füzuli Şəfiyev
Nəşr edən:.....................................Darul-huda
Çap tarixi:................................................2005
Çap növbəsi:.........................................Birinci
Tiraj:........................................................3000
0964-497-048-9
səh:1

Kitabın əsas ünvanları aiddir:

Kitab haqqında؛ İşarə؛ Giriş؛ Ön söz؛ Xacə Nəsirəddin Tusinin “Şərafətli insanların xüsusiyyətləri” əsərinə yazdığı müqəddimə؛ MÖVZUYA GİRİŞ؛ BİRİNCİ BAB؛ İKİNCİ BAB؛ ÜÇÜNCÜ BAB؛ DÖRDÜNCÜ BAB؛ BEŞİNCİ BAB؛ ALTINCI BAB

Sayt və Kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın!

Sayt və Kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın!

Dostlarınızı kanalımıza dəvət etmək üçün aşağıdakı linki onlara göndərin :

https://telegram.me/az_ziaossalehin_ir

Paylaş:
TEQLƏR :

  Şərh yazın

  Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  Fill in the blank.

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  Şiələr

  İslam dini

  Dini hökmlər

  Fiqh və şəri hökmlər

  Mənəviyyat

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana
  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana

  Prev/Next links